Bài pháp thoại Giọng nói, đôi mắt và nụ cười của Phật do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Bửu Đà (Quận 10, HCM) ngày 12-05-2019

Bài liên quan