Bài pháp thoại Giữ Lời Hứa Là Đạo Đức Để Làm Người do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Linh Thắng (H. Di Linh – T. Lâm Đồng), ngày 25-07-2018

Bài liên quan