Pháp thoại Hai điều rất khó làm trong đời do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM) ngày 17-06-2019

video