Pháp thoại Hài Hòa Trong Hôn Nhân do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-09-2017

Bài liên quan