Hạnh phúc an vui – HẠNH BAN VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM 2 do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Long, Connecticut, ngày 31/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/hanh-ban-vo-uy-cua-bo-tat-quan-the-am-1b-thich-nhat-tu-2004.html

Bài liên quan