Hạnh Cúng Dường – Phần 2/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Quang – Q.4, ngày 29/03/2006.

Bài liên quan