Pháp thoại Hạnh nguyện bồ tát Quan Âm Diệu Thiện, Thị Kính do Thầy Nhật Từ giảng tại Đại Tòng Lâm, BRVT ngày 23-03-2019

Bài liên quan