Pháp thoại “Hạnh Nguyện Dược Sư” do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Hòa Mỹ (Núi Thành, Quảng Nam) ngày 17/02/2017 (21/01/Đinh Dậu)

Bài liên quan