Pháp thoại Hạnh phúc bị lãng quên do Ni Sư Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Cự Linh (TP. Hải Dương) ngày 05/06/2019

video