Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5190,Hanh-Phuc-Khi-Con-Me-Cha.tsph

Bài liên quan