Pháp thoại Hạnh phúc không đợi đến ngày mai do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho đạo tràng phật tử Chân Hiền Như tại Đền thờ Vaikunth Hindu Jain Temple (NJ 08215, Hoa Kỳ) ngày 3.07.2019

Bài liên quan