Pháp thoại Hãy Làm Con Chim Đầu Đàn Phật Pháp do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thiền Bửu, Long An, ngày 05-01-2019

video