Bài pháp thoại Hiểu Biết Dễ Tu Hơn do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thanh Tiến (Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) ngày 07/10/2018

video