Bài pháp thoại Hiểu Sâu Thương Lớn (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ (Santa Ana – USA), ngày 23.06.2018

Bài liên quan