Pháp thoại Hoằng Pháp Thời Đại Công Nghệ Số do Đại Đức Thích Minh Nhẫn giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 98 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-12-2018

video