Hoằng pháp trong trại giam. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Lớp Cao Cấp Giảng Sư, ngày 05-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1882,Hoang-phap-trong-trai-giam.tsph

Bài liên quan