Học ăn, học nói, học gói, học mở – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Hiền, Đà Nẵng, 11/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6622,Hoc-an-hoc-noi-hoc-goi-hoc-mo.tsph

Bài liên quan