Pháp thoại Học Phật tu Phật và làm Phật sự theo ĐPNN do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-04-2019

video