Bài pháp thoại Hồi Hướng Cho Người Cõi Âm do ĐĐ Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền (H. Bảo Lâm – T. Lâm Đồng), ngày 21-04-2018

video