Pháp thoại Hữu Ích Và Bình An Trong Vô Thường do Thầy Thích Nhật từ giảng tại chùa Bảo Quang, Khánh Hòa, ngày 28-09-2018

Bài liên quan