Pháp thoại Khi Rồng Khi Hổ do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại tư gia Phật tử Nguyên Tú (San Jose, CA) ngày 13.7.2019

Bài liên quan