Pháp thoại Khổ hay vui do cách ta nhìn cuộc sống do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Phước Huệ (Florida, Hoa Kỳ) ngày 15.07.2019

video