Chủ Đề : Không Bao Giờ Thỏa Mãn
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Hạnh Nguyện ( Q.Tân Phú – TP.HCM )
Ngày 20 Tháng 03 Năm Ất Mùi

Bài liên quan