Pháp thoại Không tiền làm công đức bằng cách nào do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Huyền Trang (TX Long Khánh) ngày 29-05-2019

video

Bài liên quan