Pháp thoại Không Tranh Cãi Và Góp Ý Xây Dựng do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-08-2018

Bài liên quan