Bài pháp thoại Kiếp Tằm Nhả Tơ do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Báo Ân (X. Thiệu Vân – TP. Thanh Hóa – T. Thanh Hóa), ngày 11/07/2017

Bài liên quan