Pháp thoại Kinh chuyển pháp luân do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-05-2019

Bài liên quan