Bài pháp thoại Kinh Quán Niệm Hơi Thở: Dục An, Tất An do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Tu viện Bát Nhã ngày 15.06.2008

 

Bài liên quan