Bài pháp thoại Giao Thừa do HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại chùa Cam Lộ (Xóm hạ, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông năm 2009

Bài liên quan