Pháp âm Tánh Tướng Biệt Quán do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 09-10-2003 tại chùa Pháp Vân (Xóm thượng, Làng Mai) trong khóa tu mùa thu

Bài liên quan