Pháp thoại Quê Hương Giây Phút Hiên Tại do HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 20-11-2008 tại Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu an cư kiết đông Thiền Đường Hội Ngàn Sao

Bài liên quan