Pháp âm Thức Dậy Chánh Niệm Cho Người Trẻ do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giảng ngày 20-04-2014 tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân

Bài liên quan