Pháp âm Tam Tu Tịnh Giới do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 30-01-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa an cư kiết đông

Bài liên quan