Pháp âm Quay Về Quê Hương Đích Thực do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 02-03-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan