Pháp âm Tuệ Giác Vô Ngã Tương Tục Tương Tức do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giảng ngày 23-03-2006 tại chùa Từ Nghiêm (xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân

Bài liên quan