Pháp âm Tâm Cảnh Tương Tức do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 14-12-2003 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai)

Bài liên quan