Bài pháp thoại Làm Mới Cuối Năm do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 18-01-2004 tại Tu Viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan