Pháp âm Sức Mạnh Của Sự Thực Tập Im Lặng do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 17-04-2014 tại Thiền Đường Trăng Rằm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa tu mùa xuân.

Bài liên quan