Bài pháp thoại Kinh A Nậu La Độ: Luân Hồi, Nghiệp Báo Dưới Ánh Sáng Vô Ngã – Giáo Lý Duyên Khởi do HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ – Làng Mai ngày 20/12/2012 Khóa an cư kiết đông 2012 -2013

Bài liên quan