Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 – Tổng Quan Về Kinh Thủ Lăng Nghiêm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013 – wWw.TuSachPhatHoc.Com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-01-tong-quan-ve-kinh-thu-lang-nghiem/

Bài liên quan