Pháp thoại: Làm gì để tâm nguyện được thành tựu do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Liên Hoa (Minnesota, Hoa Kỳ) ngày 14.07.2019

Bài liên quan