Pháp thoại Lập Nghiệp Thành Công Và Hạnh Phúc do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2018 cho Tăng Ni và SV tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-12-2018

Bài liên quan