Bài pháp thoại Lấy Pháp Làm Trọng do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 21-10-2018

video