Chương trình Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 (Khóa tu một ngày an lạc lần 99) được tổ chức tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-01-2019

video