Bài pháp thoại Lo Buồn Chi Nữa do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Bửu Nguyên (TT. Gò Dầu – T. Tây Ninh)  ngày 06/11/2018

video

Bài liên quan