Bài pháp thoại Lỡ Hẹn do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Huyền Trang (TX Long Khánh – T. Đồng Nai) ngày 02-11-2018

video