Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019

Bài liên quan