Chủ Đề : Mất Mát Lớn Nhất Của Đời Người
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Pháp Bảo ( H.Bình Chánh – TP.HCM )
Ngày 25 Tháng 07 Năm Ất Mùi

Bài liên quan