Bài pháp thoại Mắt Mù – Tâm Sáng do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Quang (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngày 29/12/2018

video

Bài liên quan