Pháp thoại: Mâu thuẫn là điều không tránh khỏi do Ni Sư Hương Nhũ giảng tài đạo tràng gia đình phật tử Thanh Thảo – Berlin, Cộng Hòa Liên Bang đức – 18.06.2019

Bài liên quan